عکس صفحه اینستاگرام شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند و شرکت در قرعه کشی و مسابقه و نظرسنجی و فروشگاه عکس صفحه تلگرام شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند و شرکت در قرعه کشی و مسابقه و نظرسنجی و فروشگاه عکس صفحه آپارات شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند و شرکت در قرعه کشی و مسابقه و نظرسنجی و فروشگاه

راه های ارتباطی با ما :

عکس و یا لوگو و یا نماد ساماندهی شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند
عکس و یا لوگو درباره ما شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

همشهریان ارجمند,
ضمن خوش آمد گویی,
این شرکت مفتخر است که بپاس اعتماد شما به خدمت رسانی در زمینه جمع آوری پسماند توسط پرسنل مجرب , خبره و کاردان ما جوایز نفیسی اعطا نماید,
لذا نحوه کسب امتیازات جهت دریافت جوایز بشرح ذیل اطلاع رسانی می گردد.
( امتیاز بیشتر = جوایز ارزنده تر )
1- امتیاز ثبت نام = 500
2- امتیاز معرفی به دوستان = 500
3- امتیاز مسابقه = 500
4- امتیاز نظرسنجی = 500
5- امتیاز تحویل به ایستگاه = 1000
6- امتیاز خرید از فروشگاه = 1000
7- امتیاز تحویل هر کیلو پسماند = 500
8- امتیاز سفیر بهداشت = 1000
9- امتیاز کاشت گل در گلدان = 500 = جمع کل 60000 ریال

نیاز زیست محیطی شما چیست؟

برای شرکت در جشنواره با تحویل پسماند خشک و کتاب و دفتر بلیط زیر را دانلود و تحویل ایستگاه بازیافت دهید.

عکس و یا لوگو مشاوره و یا سوال شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

سلامت زیست محیطی و تفکیک پسماند

عکس و یا لوگو تحویل پسماند پلاستیک شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

پلاستیک

عکس و یا لوگو تحویل پسماند کاغذ و کارتن شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

کاغذ و کارتن

عکس و یا لوگو تحویل پسماند فلزی شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

فلزی

عکس و یا لوگو تحویل پسماند مخلوط شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

مخلوط

عکس و یا لوگو تحویل پسماند سنگین خانگی شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

سنگین خانگی

عکس و یا لوگو تحویل پسماند سایر ضایعات شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

سایر ضایعات

عکس و یا لوگو تحویل پسماند الکترونیکی شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

الکترونیکی

خدمات ما

عکس و یا لوگو آموزش شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

آموزش

عکس و یا لوگو مشاوره شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

مشاوره

عکس و یا لوگو ایستگاه شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

ایستگاه

عکس و یا لوگو خدمات شهری شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

خدمات شهری

امتیازات

عکس و یا لوگو بهداشت یار شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

بهداشت یار

عکس و یا لوگو نظرسنجی شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

نظرسنجی

عکس و یا لوگو کار آفرینی شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

کارآفرینی

عکس و یا لوگو خدمات نیکو کاری شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

خدمات نیکو کاری

عکس و یا لوگو فروشگاه زیست محیطی شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

فروشگاه زیست محیطی

عکس و یا لوگو اخبار شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

اخبار

عکس و یا لوگو تخفیفات شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

تخفیفات

  • عکس و یا لوگو بازیافت و یا تحویل پسماند شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند
  • بیا ببر

  • |

  • عکس و یا لوگو کامیون شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند
عکس صفحه اصلی اپلیکیشن شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند و شرکت در قرعه کشی و مسابقه و نظرسنجی و فروشگاه عکس صفحه اصلی اپلیکیشن شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند و شرکت در قرعه کشی و مسابقه و نظرسنجی و فروشگاه

اپلیکیشن اندروید شهر سبز دیجیتالی

دانلود از :

عکس دانلود اپلیکیشن در گوگل شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند و شرکت در قرعه کشی و مسابقه و نظرسنجی و فروشگاه