لیست ایستگاه های اماده تحویل پسماند

ایستگاه دماوند

گیلاوند شهرک محک ضلع جنوب شرقی پارک محک جنب ایستگاه برق غرفه پسماند

1398-02-26 20:20:20

دماوند بلوار امام

دماوند بلوار امام میدان 17 شهریور بین تقاطع مخابرات و کشاورزی

1398-02-26 20:20:20

شهر رودهن

شهر رودهن میدان خلیج فارس ضلع جنوب شرقی

1398-02-27 20:20:20

شهر بومهن

شهر بومهن بلوار امام خمینی بعد از شهرداری سر تقاطع بلوار غریب

1398-02-27 20:20:20

ارتباط با ما
بستن

شماره همراه

عنوان

توضیحات

ارسال
ارتباط 24/7