دانلود اپلیکیشن

لیست آموزش های حوزه کارآفرینی / مشاغل خانگی

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

کسب و کار - میدون

1398-10-19 12:20:00

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

کارآفرینی - پایش

1398-10-19 12:20:00

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

کارآفرینی پرورش مرغ

1398-10-17 12:12:21

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

کارآفرینی حصیر بافی

1398-10-17 12:12:21

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

کارآفرینی گلسازی

1398-10-17 12:12:21

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

دستگاهای بازیافت اکسین

1398-09-11 12:12:12

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

10 گام موفق در کار در منزل

1398-03-30 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

راز های موفقیت کار در منزل

1398-03-30 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

ایده هایی برای راه اندازی کار در منزل

1398-03-30 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

آموزش کاشت گیاهان دارویی در خانه

1398-03-22 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

آموزش قارچ دکمه ای در خانه

1398-03-22 20:20:20

ادامه مطلب

همه دسته ها
ارتباط با ما
بستن

شماره همراه

عنوان

توضیحات

ارسال

ارتباط 24/7