دانلود اپلیکیشن

لیست آموزش های حوزه

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

به همین راحتی می توانیم باعث انتشار کرونا ویروس باشیم

1399-01-18 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

اموزش رعایت بهداشت برای جلوگیری از کرونا ویروس

1399-01-18 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

بازیابی مجدد

1398-10-16 12:00:00

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

بازیابی پلاستیک

1398-10-16 12:00:00

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

غافلگیری اقیانوس از زباله

1398-10-16 12:00:00

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

چرخ زباله کش

1398-10-16 12:00:00

ادامه مطلب

همه دسته ها
ارتباط با ما
بستن

شماره همراه

عنوان

توضیحات

ارسال

ارتباط 24/7