دانلود اپلیکیشن

لیست فیلم های ترجمه شده

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

ساخت مدال های المپیک 2020 با لوازم دور بازیافتی در توکیو

1398-09-09 12:12:12

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

ساختن جا لوازم آرایشی با مواد دورریختنی

1398-08-18 10:00:01

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

میزان تولید زباله

1398-08-09 20:12:12

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

بازگشت زباله به سوی انسانها

1398-08-09 20:12:12

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

رودخانه پراز پلاستیک

1398-08-09 20:12:12

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

گرم شدن کره زمین ترجمه و زیرنویس دیجی سیتی

1398-08-09 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

زباله در اکوسیستم محیط زیست

1398-08-09 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

تا حالا داخل یک کیسه پلاستیکی گیر افتاده اید

1398-08-09 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

چه بلایی بر سر زمین آوردیم؟

1398-08-09 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

از جهان مراقبت کنیم

1398-08-09 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

برای زمین برخیزید

1398-08-09 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

فجایایی زیست محیطی ترجمه و زیرنویس مخصوص دیجی سیتی

1398-08-08 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

اسراف قسمت دوم

1398-08-08 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

اسراف قسمت اول

1398-08-08 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

ساخت کولر با وسایل دور ریختنی

1398-08-09 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

بازیافت، کاهش دادن و استفاده مجدد قسمت دوم

1398-08-09 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

بازیافت، کاهش دادن و استفاده مجدد قسمت اول

1398-08-09 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

سری گیف های محیط زیستی دیجی سیتی

1398-08-09 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

ساخت وسایل تزئیناتی با لوازم دور ریختنی

1398-08-08 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

سطل درست !؟

1398-08-08 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

چگونه سانفرانسیسکو به شهری بدون زباله تبدیل می شود!!

1398-08-08 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

رودخانه خود را گنج کنید !؟

1398-08-08 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

قاب تزئینی با لوازم دور ریختنی

1398-08-08 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

بازیافت پسماند نیویورک

1398-08-08 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

بحران بازیافت در آمریکا , وقتی که چین مواد بازیافتی آمریکا را قبول نکرد

1398-08-08 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

ساخت مجسمه گربه با لوازم دور ریختنی

1398-08-08 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

ساخت کتابخانه با کارتن تاید

1398-08-08 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

ساخت جواهرات با لوازم دور ریختنی

1398-08-08 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

ساخت جا مدادی با لوازم دور ریختنی

1398-08-08 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

ساخت گل کاغذی با کاغذ رنگی

1398-08-08 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

چرا باید شما بازیافت شوید؟

1398-08-08 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

مشکلات پسماند غذایی هنگ کنگ

1398-08-07 20:20:20

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

ساخت چراغ شب خاب

1398-08-06 13:13:13

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

بحران زباله در هنگ کنگ

1398-08-06 13:13:13

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

لوازم التحریر ساخت جامدادی از کارتن

1398-08-06 13:13:13

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

منع واردات زباله از چین

1398-08-06 13:13:13

ادامه مطلب

عکس و یا لوگو شهر سبز دیجیتالی تحویل پسماند

پلاستیک و دریا

1398-08-04 13:13:13

ادامه مطلب

همه دسته ها
ارتباط با ما
بستن

شماره همراه

عنوان

توضیحات

ارسال

ارتباط 24/7